Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương

Tài khoản


Chào hè 2016

Sách tiếng Anh Sách tiếng Việt Sách tiếng Hoa Learning English Links

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 1

VV NỘP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NGÀNH QTKD

MIỄN THI NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN THI THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 1 - 2016

HK2 1516 LẦN 1 MARKETING QUỐC TẾ

HK1 1516 LẦN 2 QUẢN TRỊ TC DN

HK2 1516 LẦN 1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HK1 1516 LẦN 2 SỔ SÁCH VÀ BCTC

HK1 1516 LẦN 2 TÀI CHÍNH DN

HK1 1516 LẦN 2 SỔ SÁCH VÀ BCTC

HK2 1516 LẦN 1 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

HK2 1415 LẦN 2 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

HK1 1516 LẦN 2 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

HK3 1415 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LẦN 2

HK2 1516 QUẢN TRỊ SX VÀ ĐIỀU HÀNH LẦN 1

HK2 1516 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KD LẦN 1

HK2 1516 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 LẦN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CHUYÊN NGHIỆP TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH MAKITA VIET NAM TUYỂN DỤNG

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB)

CÔNG TY TNHH VIETNAM ECI ELASTIC

1516 HK2 LẦN 1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TN_ Điểm Translation 2 L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Semantics L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Phonology L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Reading & Writing 1 L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Translation1 L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Writing 3 L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Grammar 2 L1 HK3 NH2015-2016 (100%)

16NV01_ Điểm Văn học Việt Nam từ 1930 đến 1945 L1 HK3 NH2015-2016 (30%+70%)

16NV01_ Điểm Từ cựng Tiếng Việt L1 HK3 NH2015-2016 (30%+70%)

16AV01_N3 Điểm PRINCIPLES OF COUNTING L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

16AV01_N2 Điểm PRINCIPLES OF COUNTING L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

tcnh15_tn l1/hk2/1516 - Bảng điểm tổng hợp điểm thi tốt nghiệp đợt 1 (+trả nợ)

15VN01_Điểm Báo cáo Thực tập thực tế L1 HK2 NH2015-2016 (100%)

15AV01&10CE01_ Điểm Thực tập L1 HK2 NH2015-2016 (100%)


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB