Danh sách phân giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp K14 năm học 2014-2015

Thông báo hoãn thi lần 2 môn Anh văn cơ bản 1 nhóm trả nợ HLGE học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Nội thất Duy Nghiêm - Tủ sắt - Tủ Locker

LỊCH THI TN DỰ KIẾN K14 + TRẢ NỢ ĐỢT 1 NĂM 2015 KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

LỊCH THI MÔN QT SẢN XUẤT (13CH04,05), KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ (14CH01,02)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 14 KHOA VIỆT NAM HỌC

LỊCH THI TỔNG HỢP KHÓA 4 - LẦN 2 (KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 14 KHOA NGỮ VĂN

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHOA VIỆT NAM HỌC KHÓA 14 NIÊN KHÓA 2011-2015

LỊCH HỌC LỚP 13CH03

THỜI KHÓA BIỂU MÔN EXTRA ACTIVITIES KHÓA 16 L1 HKIII NH14-15

LỊCH HỌC LỚP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (LỚP 13CH01, 02, 03)

Lịch thi lại môn Tin học đại cương, Anh văn cơ bản 1 nhóm trả nợ học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Lịch thi chính thức từ ngày 06/07/2015 đến 12/07/2015

Kết quả xét thi TN, BVLV sinh viên khóa 14+trả nợ hk2 năm học 2014-2015

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẤN 1 KHÓA 14 ĐH VÀ KHÓA 10CĐ + TRẢ NỢ NHIÊN KHÓA 2011-2015

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHOA NGỮ VĂN KHÓA 14 NIÊN KHÓA 2011-2015

LỊCH THI LẦN 1 HK3 KHOA NGỮ VĂN - MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY

TN_ Điểm Practice of foreign trade Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

15AV01 & 10CE01 điểm Practice of foreign trade Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

TN_ Điểm Morphology & Syntax Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

15AV01 & 10CE01 Điểm Morphology & Syntax Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

15AV01 & 10CE01 Điểm Translation 3 Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

TN_ điểm Hoa văn 3 Lần 1 HK 2 NH 2014-2015

LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ

LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 VÀ KHÓA 10 CĐ + TRẢ NỢ

THÔNG BÁO NỘP ĐƠN XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014-2015 KHOA VIỆT NAM HỌC

THÔNG BÁO NỘP ĐƠN XÉT DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 14 - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014-2015 KHOA NGỮ VĂN

TN_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT01_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

14QT02_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TCDN

15QT01_QTTCDN L1_HK2_1415 QUẢN TRỊ TCDN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH KYUNGBANG VIỆT NAM


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB