Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương

Tài khoản


Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016 (hệ tín chỉ)

Thông báo thay đổi lịch học môn Tin học đại cương nhóm trả nợ (niên chế)

Thông báo nộp bổ sung bản sau bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương vào hồ sơ nhập học

VV HOÃN LỊCH THI MÔN LUẬT KINH DOANH (15CH01,15CH02) SANG NGÀY 27/02/2016

16tc01_ttc l1/hk1/1516 - toán tài chính

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC (ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẠC SĨ QTKD NĂM 2015 - ĐỢT 2)

LỊCH THI TỪ NGÀY 26/01 ->20/02/2016 (15CH01, 15CH02, 14CH03,05,06)

LỊCH THI TỪ NGÀY 20/01 ->23/01/2016 (14CH05, 14CH06)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỪ NGÀY 29/01 -> 01/02/2016

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 8 - ĐỢT 2 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 8 TRÚNG TUYỂN NĂM 2015 - ĐỢT 1)

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 7 - ĐỢT 4 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 7 TRÚNG TUYỂN NĂM 2014 - ĐỢT 1)

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 7 - ĐỢT 3 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 7 TRÚNG TUYỂN NĂM 2014 - ĐỢT 2)

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 6 - ĐỢT 5 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 6 TRÚNG TUYỂN NĂM 2013 - ĐỢT 2)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 205 - ĐỢT 2

Lịch thi chính thức từ ngày 26/01/2016 đến 20/02/2016

Danh sách sinh viên đã có bảng điểm đến ngày 20/01/2016

16AV01_N2 Điểm Interpretation 1 L1 HK1 NH2015-2016

16AV01_N1 Điểm Interpretation 1 L1 HK1 NH2015-2016

16AV01_N3 Điểm Interpretation 1 L1 HK1 NH2015-2016:

15AV01_ Điểm Interpretation 2 L2 HK2 NH2014-2015

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2015 - ĐỢT 2

tn_qtnhtm l1/hk1/1516 - quản trị ngân hàng thương mại

11cf01_bh l1/hk1/1516 - bảo hiểm

11cf01_qthcvp l1/hk1/1516 - quản trị hành chính văn phòng

15tc01_qthcvp l1/hk1/1516 - quản trị hành chính văn phòng

Danh sách sinh viên đã có bảng điểm đến ngày 19/01/2016

HK1 1516 LẦN 1 MÔ PHỎNG KẾ TOÁN

16tc01_avcn1 l1/hk1/1516 - anh văn chuyên ngành 1

tn_avcn1 l1/hk1/1516 - anh văn chuyên ngành 1

15tc01_nvnhtw l2/hk2/1415 - nghiệp vụ ngân hàng trung ương (mới nhất)

1415 HK3 L1 GDTC3 - Giáo dục thể chất 3 (Trần Phú Vinh) (30%) (cập nhật)

DANH SÁCH MÔN HỌC HỌC LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (THÔNG KÊ SAU KHI SINH VIÊN ĐÃ NỘP HỌC PHÍ)

1415 HK3 L1 GDTC3 - Giáo dục thể chất 3 (Trần Phú Vinh) (70%)

1415 HK3 L1 GDTC3 - Giáo dục thể chất 3 (Trần Phú Vinh) (30%)

16NV01+17NV01_Điểm Mỹ học Đại cương L1 HK1 NH2015-2016 (30%+70%)


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB