6th University Scholars Leadership Symposium - Hong Kong 2015

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kế toán (www.bdu.edu.vn)

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (www.bdu.edu.vn)

Lịch học lý thuyết Giáo dục thể chất 2 nhóm 03 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (www.bdu.edu.vn)

Cái bẫy chuột

Có cánh chuồn nào trên vai em không?

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 1, LỚP CAO HỌC KHÓA 7 - ĐỢT 2

Thông báo nghỉ học và lịch học bù môn Kiểm toán lớp 15TC01 ngày 28/01/2015

Trang chủ

Lịch thi chính thức từ 02/02/2015 đến 08/02/2015

1415 hk1 qth l1 - quản trị học (Võ Đăng Khoa)

1415 hk1 toanc2 l1 - toán cao cấp c2

Lịch học Chính trị tổng hợp học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

Lịch học Chính trị tổng hợp học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

Thông báo v/v tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản năm 2015

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 26/01/2015 ĐẾN NGÀY 01/02/2015 LỚP 14TH1C

17AV01_N1 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (30%) GV Võ Đăng Khoa

17AV01_N1 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (70%) GV Võ Đăng Khoa

14QT02_QTBH L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

TN_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

15KT01_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KD

10CK01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

TN_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KINH DOANH

TN_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

10CQ01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

10CK01_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

KẾ HOẠCH THỰC TẬP KHÓA 14 ĐH VÀ KHÓA 10 CĐ NĂM HỌC 2014-2015

Thông báo v/v nghỉ học môn Tài chính quốc tế ngày 22/01/2015

DANH SÁCH PHÂN NHÓM SINH VIÊN THỰC TẬP 2015 (k.TCNH)

17AV01_N2 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (30%)

17AV01_N2 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (70%)

17AV01_N1 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (70%)

17AV01_N1 Điểm Quản trị học Lần 1 HK1 NH2014-2015 (30%)

1415 hk1 dlcmdcsvn l1 đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam (Phạm Kim Dung)


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: khoangoaingu@yahoo.com.vn - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB