THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 - ĐỢT 2 - VÀ KHÓA 9 - CĐ - ĐỢT 2 - DỰ KIẾN (SV XEM LỊCH THI CHÍNH THỨC HÀNG TUẦN C

TN_HTTTTKT2 L1_HK1_1415 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN 2

10CK01_HTTTTKT2 L1_HK1_1415 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN 2

10CK01_KTCP L1_HK1_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_KTCP L1_HK1_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_QTNT L2_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

10CQ01_QTNT L2_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

15KT01_DPVGTTKD L2_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GT TRONG KD

TN_DPVGTTKD L2_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KD

10CQ01_DPVGTTKD L2_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP BTKT KHÓA 8

Lịch thi dự kiến lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2105 Khoa Tài chính - Ngân hàng (đợt 2)

Hướng dẫn đăng ký môn học nguyện vọng tại Cổng thông tin sinh viên

Thông báo đăng ký môn học theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

17AV01_N1 Điểm Phát luật đại cương L1 HK1 NH2014-2015 (70% + 30%)

17AV01_N2 Điểm Phát luật đại cương L1 HK1 NH2014-2015 (70% + 30%)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 KHÓA 13 ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 09 CAO ĐẲNG + TRẢ NỢ

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ II - LẦN 2 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2013 -2014 (ĐỢT 6)

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ II - LẦN 2 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2013 -2014

Thông báo v/v đóng lệ phí thi tốt nghiệp k13 (ĐH), k9 (CĐ) đợt 2 năm 2014-2015 revised!

1314 hk2 avcb2 l1 - anh văn cơ bản 2

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 ĐỢT 2 KHOA QTKD NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁC LĨNH VỰC NĂM 2013-2014

Danh sách sinh viên đã có bảng điểm đến ngày 25/03/2015

Danh sách sinh viên đã có giấy xác nhận đến ngày 24/03/2015

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (BỔ SUNG)

LỊCH HỌC MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - LỚP BTKT NĂM 2015 (ĐỢT 1)

LỊCH THI (TIỂU LUẬN) KẾT THÚC MÔN LỚP 13CH01, 13CH02, 13CH03 (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015)

Lịch thi chính thức từ 30/03/2015 đến 05/04/2015

tn_ktnh l1/hk1/1415 - kế toán ngân hàng

TN_ điểm Hoa văn 2 Lần 1 HK 1 NH 2014-2015

Thông báo thay đổi phòng học học kỳ 2 NH 2014-2015

Kế hoạch tuyên dương gương điển hình sinh viên trong các lĩnh vực năm 2015

Thông báo v/v đăng ký tham gia tổ trung kiên trực thuộc đoàn trường 2015

Thông báo v/v nộp bổ sung bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương vào hồ sơ nhập học


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB