102 người trực tuyến: 7 thành viên, 1 thành viên ẩn và 94 khách.MỰC 1 NẮNG NHA TRANG- GIÁ CỰC SỐC

SỤN GÀ THÁI LAN - ĐẠI QUÁN QUÂN BÌNH DƯƠNG

Thông báo v/v họp mặt đầu khóa sinh viên lớp 18TC01 ngày 02/12/2015

Tuyển nhân viên Tiếng Anh, cộng tác viên - Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Á Mỹ

Danh sách sinh viên đã có giấy xác nhận đến ngày 26/11/2015

Quyết Định công nhận và cấp bằng Tốt nghiệp hệ Đại học (kèm danh sách sinh viên) Tháng 11/2015

Quyết Định công nhận và cấp bằng TN hệ Cao Đẳng (kèm danh sách sinh viên) Tháng 11/2015

HÌNH TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀY 25-11-2015

Thông báo học bù môn Quản trị ngân hàng thương mại ngày 27/11/2015 - Lớp 15TC01

Thông báo đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

1415 HK3 L2 TTHCM - Tư tưởng HCM (Lê Quang Tự)

Lịch thi chính thức từ ngày 30/11/2015 đến 06/12/2015

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN

LỊCH THI TỪ NGÀY 30/11/15 -> 06/12/15

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG STF - Dân ôn

Thông báo học bù môn Kế toán ngân hàng - Lớp 15TC01 bắt đầu ngày 26/11/2015

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2016

17AV01_N1 Điểm Study Skills Lần 2 HK2 NH2014-2015 (60%)

16AV01_N3 Điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh L2 HK3 NH2014-2015 (70%)

THÔNG BÁO V/V HỌP CÁC LỚP TRƯỞNG

Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo các học phần "Kiến tạo thương hiệu bản thân" cho sinh viên hệ đại học, cao

Thông báo học bù môn Quản trị ngân hàng thương mại ngày 25/11/2015 - Lớp 15TC01

Lịch thi chính thức từ 30/11/2015 đến 06/12/2015

THÔNG BÁO LỊCH THI CHÍNH THỨC TRẢ NỢ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ VÀO NGÀY 23/11/2015 CỦA HỌC KỲ 3, LẦN 1 (2014-2015)

THÔNG BÁO NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP (NĂM 2015, ĐỢT 2)

VỊ TRÍ CHỖ NGỒI CỦA HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QTKD (ĐỢT 2, NĂM 2015)

Thông báo học bù môn Marketing ngân hàng - Lớp 15TC01 + 11CF01 ngày 24/11/2015

LỊCH THI NGÀY 15/11/2015 (14CH01, 14CH02, 15CH01)

QTHCVP L1_HK3_1415 QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VP

TN_NVHCVP L1_HK3_1415 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP

11CK01_NVHCVP L1_HK3_1415 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP

15KT01_KTCP L2_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_KTCP L2_HK2_1415 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_SSVBCTC L2_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCT1

15KT01_SSVBCTC L1_HK2_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC2


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB