Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương

Tài khoản


Chào hè 2016

Sách tiếng Anh Sách tiếng Việt Sách tiếng Hoa Learning English Links

15VN01_Điểm Thực tế 4 L1 HK1 NH2015-2016 (100%)

16VN01_Điểm Thực tập 3 L1 HK1 NH2015-2016 (100%)

TN_ Điểm Introduction to foreign trade L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

16AV01_N3 Điểm Introduction to foreign trade L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

16AV01_N2 Điểm Introduction to foreign trade L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

18VN01_Điểm Đại cương địa lý du lịch Việt Nam L1 HK2 NH2015-2016 (30%+70%)

Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 5/2016 (kèm danh sách)

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2016 (Bắt đầu từ ngày 28/06/2016)

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2016 (Bắt đầu từ ngày 28/06/2016)

THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN DẠY MÔN MÔ PHỎNG KẾ TOÁN 16KT01

CTY TNHH GIẤY VIỆT TUYỂN DỤNG 4 NHÂN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

1516 L1 HK2 XHHDC - Xã hội học đại cương (Nguyễn Tất Thành) Nhóm 2

1516 L1 HK2 XHHDC - xã hội học đại cương (Nguyễn Tất Thành)

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA HỌC VIÊN SĐH CHUYÊN NGÀNH QTKD

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 15 KHOA NGỮ VĂN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 15 KHOA NGOẠI NGỮ

Lịch thi chính thức từ 27/06/2016 đến 03/07/2016

1516 HK3 L1 TTHCM - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Kim Dung)

1516 HK1 L2 QTH - Quản trị học (Gv Võ Đăng Khoa)

14NV01_ Điểm Nhập môn Xã hội học L1 HK2 NH2015-2016 (100%)

1516 HKIII L1 CSVHVN - Cơ sở văn hoá Việt Nam (GV Nguyễn Thị Thu Thủy)

1516 HK1 GDTC2 L1 - Giáo dục thể chất 2 (Gv Nguyễn Thành Lưu) (30%+70%)

TN_ Điểm Writing 1 L1 HK2 NH2015-2016 (100%)

18NV01+17NV01_ Điểm Các loại hình Báo chí L1 HK2 NH2015-2016 (30%+70%)

16AV01_N2 Điểm Basic buiness Law L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

18AV01_N3 Điểm Writing 1 L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

18AV01_N2 Điểm Writing 1 L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

18AV01_N1 Điểm Writing 1 L1 HK2 NH2015-2016 (40%+60%)

Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên trả nợ học phần theo yêu cầu (Khoa Ngữ văn)

V/V ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CHUNG VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 7,8

Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên trả nợ học phần theo yêu cầu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 15 KHOA VIỆT NAM HỌC

Tuyển dụng Nhân Viên nhập liệu biết tiếng Anh, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Nhân Viên văn phòng biết tiếng Anh, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương:

Tuyển dụng Nhân Viên biết tiếng Anh, Hoa, KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương:


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB