TN_ Điểm Interpretation 1 Lần 1 HK 1 NH 2014-2015

15AV01 & 10CE01 điểm Interpretation 1 Lần 1 HK 1 NH 2014-2015

14AV01 Điểm Translation 4 Lần 1 HKI NH2014-2015

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN VẬT LIỆU ĐIỆN THẦY THỨC LỚP 14TH1C

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN 1 CÔ HỌC LỚP 14TH1C

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 5 ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 5

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CẤP BẰNG THẠC SĨ NĂM 2015 - ĐỢT 1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CẦN TUYỂN NỮ 1 KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lịch thi bổ sung ngày 08/03/2015

Tuyển nhân viên văn phòng - Trợ lý kinh doanh - Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 HỆ ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 9 - CĐ - ĐỢT 2

THÔNG BÁO HỌP LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP 05/03

TN_AVCN1 L1_HK3_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

TN_NVNH L1_HK1_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

15KT01_NVNH L1_HK1_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

15KT01_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GT TRONG KD

TN_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KD

10CQ01_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

TN_QTNT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

10CQ01_QTNT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

LỊCH HỌC LỚP 14CH04 - LỚP BUỔI TỐI TRONG TUẦN (HK 1 NĂM 2014-2015 ĐỐI VỚI LỚP K 7, ĐỢT 2)

LỊCH HỌC LỚP 14CH03 - LỚP CUỐI TUẦN (HỌC KỲ 1 NĂM 2014-2015 ĐỐI VỚI LỚP KHÓA 7, ĐỢT 2)

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 02/03/2015 ĐẾN NGÀY 08/03/2015 LỚP 14TH1C

Tài liệu môn LISTENING 1

Tài liệu môn SPEAKING 1

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 KHOA NGỮ VĂN (Môn Văn học VN từ 1945-1975

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Danh sách sinh viên đã có giấy xác nhận đến ngày 10/02/2015

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2015 - KHOA XÃ HỘI HỌC

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2015 - KHOA NGỮ VĂN

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2015 - KHOA VIỆT NAM HỌC

15BQT01, Thông báo v/v nâng cấp hệ thống phiên bản mới phpbb 3.1.3 (07/02/2015)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2015

THÔNG BÁO SV CỦA KHOA Ở LẠI BÌNH DƯƠNG ĂN TẾT 2015

14tc01_pttcdn l1/hk1/1415 - phân tích tài chính doanh nghiệp


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: khoangoaingu@yahoo.com.vn - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB