Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương

Tài khoản


Sách tiếng Anh Sách tiếng Việt Sách tiếng Hoa Learning English Links

Thông báo thay đổi lịch học môn Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016"

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI - HK3 - 1516

LỊCH THI TRẢ NỢ LẦN 1 - HK2 - 1516

DANH SÁCH NHÓM MÔN HTTTKT1 + MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - HK3 - 1516

THỜI KHÓA BIỂU HK3 - 1516

15NV01_ Điểm Lịch sử phê bình văn học L1 HK1 NH2015-2016 (100%)

16NV01_ Điểm Lịch sử phê bình văn học L1 HK1 NH2015-2016 (30%+70%)

16AV01_N1 Điểm Public speaking L2 HK1 NH2015-2016 (60%)

THÔNG BÁO SINH VIÊN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG VÀ SINH VIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN VỀ VẤN ĐỀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

LỊCH THI TỪ NGÀY 25/04->01/05/2016

Lịch thi lần 1 học kỳ II năm học 2015-2016 KHOA NGOẠI NGỮ (Các môn vấn đáp)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016 MÔN WRITING 3 KHOA NGOẠI NGỮ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016 MÔN TRANSLATION 1 KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH HỌC CÁC NHÓM HỌC LẠI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015 - 2016 GHÉP VỚI CÁC NHÓM TÍN CHỈ

Lịch thi dự kiến lần 2 từ ngày 16/05/2016 đến 07/06/2016

17AV01_N2 Điểm Speaking 2 L2 HK1 NH2015-2016 (60%)

16AV01_N1 Điểm Extra activities L2 HK3 NH2014-2015 (60%)

16AV01_N3 Điểm Extra activities L2 HK3 NH2014-2015 (60%)

HK1 1516 LẦN 2 LOGICSTIC

HK1 1516 LẦN 2 MÔ PHỎNG KẾ TOÁN (TN + 15KT01)

HK1 1516 LẦN 2 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (16KT01 +15KT01)

HK1 1516 LẦN 2 + LẦN 1 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

16AV01_N3 Điểm Business conversations L2 HK1 NH2015-2016 (60%)

Thông báo nghỉ lễ 30/04; 01/05 năm học 2015-2016

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 + KHÓA 11 (CĐ)+ TN (KẾ TOÁN + QUẢN TRỊ )

THÔNG BÁO V/V BẦU CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG 2015 2016

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 - 2015 2016

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 (QUẢN TRỊ)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THI TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC, KHÓA 11 HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA CŨ (DỰ KIẾN)

Danh sách sinh viên đã có bảng điểm đến ngày 26/04/2016

Lịch thi chính thức từ 04/05/2016 đến 08/05/2016

KH0001 SET EO THON, SET TẠO PHOM (Bình Dương)

SET DA SÁNG DÁNG EO

BỘT RỬA MẶT THẢO MỘC TRỊ NÁM

NGHỆ VÀNG HẠ THỔ


Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.837.105 - Email: ngoaingu.bdu@gmail.com - Website: http://ngoaingu.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB